Virtuális Időutazás

Domonkos kolostor

N 46.7575306 E 18.5432566

Pécsett az egykori domonkos templom és kolostor helyét kevesen ismerik. A török uralom alatt az épületegyüttes olyan mértékben elpusztult, hogy az egykori beépítést még a későbbi utcahálózat is figyelmen kívül hagyta. Ma a kolostor egykori helyét jelző emléktábla nem a kolostornál, hanem attól távolabb a Pécsi Nemzeti Színház előtt található.

A kolostor maradványait Kárpáti Gábor tárta fel 1987-ben és az azt követő években. Az ásatások során az egykori kolostortemplom hajójának közepét és a hozzá északról csatlakozó mellékhajót, valamint a déli oldal kerengőszakaszát találta meg. A maradványok alapján Szekér György készítette el az egykori boltozat rekonstrukcióját. A kolostor a tatárjárás előtt épült, temploma a rendi előírásoknak megfelelő lehetett, egyhajós, hosszú, egyenes záródású szentéllyel. A románkori templom méretei alapján a koldulórendi templomok között a kisebbek közé tartozott annak ellenére, hogy a rend egyik legfontosabb kolostora a pécsi volt.

A régészeti leletek alapján először talán a szentélyt építették át a XIV. század internacionális gótikájának stílusában, erre néhány körtetagos bordatöredék, boltozati borda és vastagabb orrlemezű hevederborda utal. A templom hajóját a későgótika korában, 1492 után építették újra. A templom északi oldalának erőteljes feltöltődése miatt a járószintet megemelték, a hajó falait pedig visszabontották az új járószintig. Ezekre kerültek az új, az eredetinél lényegesen vékonyabb falak, amelyeket behúzott és külső támpillérek, a déli oldalon pedig támívek merevítettek. Ekkor épült az a hálóboltozat, amely az egész épületegyüttes legjobban rekonstruálható része egyúttal a magyarországi későgótikus építészet egyik kiemelkedő alkotása. A kolostorépületet a hódoltság korában teljes mértékben elbontották, építőanyagát a Ferhád Pasa által építtetett dzsámihoz használták fel, amelyet később a barokk domonkos templom felépítéséhez bontottak le.

Szerencsénkre az alapfalak és a padlóra hullott boltozati elemek, illetve törmelék elegendő információval szolgáltak a rekonstrukcióhoz. A leletek megmaradása az erőteljes feltöltődésnek volt köszönhető. A templom szentélyéről csak közvetett adataink vannak. Ennek a résznek csak néhány kőtöredéke került elő. Az épület összképének felidézése érdekében ez a rész is bejárható, hiszen innen lehetséges nagyobb távlati nézet a hajó terére. Itt a körtetagos boltozati bordák alapján, egy érett gótika idején épített, keresztboltozatokkal fedett szentélyrész állt. A közép-európai gótikában ezek az épületek igen egységes képet mutatnak.


Virtuális Időutazás

Simontornyai vár

Virtuális Időutazás

Domonkos kolostor

Virtuális Időutazás

Lussonium - Katonai tábor

Virtuális Időutazás

Szekszárdi apátság