Virtuális Időutazás

Lussonium - Katonai tábor

N 46.655935 E 18.882096

A mai Pakshoz tartozó Dunakömlőd területén, a valamikori Duna-meder fölé magasodó Bottyán-sánc tetején helyezkednek a római katonai település, Lussonium maradványai. A kőerőd észak-déli irányú, kiterjedése 249 m, jelenlegi szélessége 30-50 m.

A provincia határát képező Duna vonalán építették ki a hódítók a Kr.u. 1. század végére - 2. század elejére védelmi rendszerüket, melyet erődítmények és őrtornyok láncolata alkotott. Ennek az erődláncolatnak volt egyik tagja Lussonium. A határvonal szerkezetének megfelelően Paks körzetében több őrtorony is állhatott, melyek őrszemélyzetét a lussoniumi cohors (500-1000 fős gyalogos csapategység) katonasága adta.

A dunakömlődi katonai tábor régészeti feltárása csaknem 20 éve folyik. Az eddigi kutatások során számos katonai és polgári épület látott napvilágot. A lussoniumi katonai táborhoz tartozó auxiliáris vicus (tábor körüli település) szisztematikus feltárása során az i. sz. 1. század második felében épült egyszerű, félig földbe mélyített fa illetve agyagfalú építmények, valamint a 3-4. században emelt kőépületek maradványai kerültek felszínre.

Az előkerült leletek és objektumok elemzése megmutatta, hogy a legkorábbi auxiliáris palánktábor már a Kr. u. 1. század derekán, Claudius császár (41-54) uralkodása idején megépült és a kapu a 2. században is használatban volt. A Bottyán-sánctól nyugatra elhelyezkedő dombon 3-4. századi, minden bizonnyal a vicushoz tartozó település maradványai - szemétgödrök, vízgyűjtő medence, kőalapozású, portikuszos ház - kerültek elő.

A feltárások során előkerült az erőd északi sáncrendszere, több helyen az erőd 1,3 m széles fala, védőárkai, és a két déli kaputorony. Az erőd déli falának belső oldalán több helyiségből álló, keleti oldalán faoszlop-sorral alátámasztott előtérrel (porticus) ellátott épület, egy kaszárnyaépület helyezkedett el. A későrómai korban (Kr.u. 4. század vége), amikor az erőd már nem volt használatban, a déli kaputoronytól néhány méterre északra felépült egy 10 x 9 m kiterjedésű torony (kiserőd), melyet a tartomány feladása után is használtak a népvándorláskor elején. Pannoniában a római uralom végét a hunok megjelenése jelentette, melynek során, 433-ban a provinciát a Római Birodalom hivatalosan is átadta királyuknak, Attilának. A római erőd déli kapuját, az ettől északra levő barakképületet és a késő római kiserődöt 2003-ban állították helyre, és még ugyanabban az évben megnyitották a romkertet.


Virtuális Időutazás

Simontornyai vár

Virtuális Időutazás

Domonkos kolostor

Virtuális Időutazás

Lussonium - Katonai tábor

Virtuális Időutazás

Szekszárdi apátság